Jeg samtykker til at opplysninger om meg registreres i dette systemet og at opplæringskontoret kan innhente annen relevant informasjon om meg. Jeg samtykker også at mine opplysninger kan videresendes til aktuelle læresteder.